KESİM TEKNİKLERİ

Sertlik, genelde minerallere özgü bir özelliktir. Bir mineralin dıştan gelen mekanik bir etkiye karşı göstermiş olduğu dirençtir. Yalnızca mineraller için mohs sertlik tablosu hazırlanmıştır. Buna göre bu tablodaki bir mineral, kendisinden daha fazla sert olan başka bir mineral tarafından çizilebilir. Aşağıda minerallerin sertlik değerleri verilmiştir.

MİNERAL SERTLİK 

 1.  Jips
 2.  Kalsit
 3.  Florit
 4.  Apatit
 5.  Feldspat
 6.  Kuvars
 7.  Topaz
 8.  Korund
 9.  Elmas
 10.  Mermer

bir veya birkaç mineralden oluşan bir kayaçtır. Bu kayacın içinde bulunan minerallerin sertliği kayacın sertliğini belirler. Kayacın sertliğini belirleyen özellikler şunlardır: Mineral bileşimi: Sadece kalsitten oluşan bir mermerin sertliği 3-3.5 arasında değişir.Bu değişim tane iriliği ve dokusal özelliklerle oluşur. Mermerin içine biraz dolomit girmiş ise sertlik biraz daha artar. Mermer içinde silikat mineralleri bulunursa sertlik 4 ün üzerine çıkar. Özellikle kayaçta kuvars bulunması sertliği daha da artırır.

Sert mermerler grubunagiren granit, siyenit, gabro gibi silikat minerallerince zengin kayaçların sertliği 6-7 aralığındadır. Her elemente özgül kütle ayırıcı bir etkendir. Özgül kütle, mermerlerde de ayrıcı bir özellik arz etmektedir. Farklı mermer çeşitlerinin özgül kütleleri de farklı olmaktadır. Bazı mermer cinslerinin özgül ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yüzey kesme hızı (ilerleme hızı), birim zamanda kesilen malzeme miktarı olup genellikle cm²/dk. olarak ifade edilir. Kesme hızını veren bağıntı: V = (L x H) x t V: Kesme hızı (cm²/dk.) L: Taşın uzunluğu (cm) H: Taşın yüksekliği(cm) t: Kesmeye harcanan süre (dk.) Kesme hızı, çevresel hızla birlikte testereye uygulanan baskıya bağlıdır.

Elmaslıdairesel testerenin mermerdeki kesme hızı 500cm²/dk. civarındadır.Elmas soketli dairesel testerelerde çevresel hız ve ilerleme miktarı, kesilecek taşınsertlik ve aşındırıcılığına bağlı olarak seçilir. İstenilen çevresel hızı karşılayacak motordevirleri testere imalatçı firmaları tarafından verilmektedir

Taşların kesilmesin de kullanılan bıçaklardaki,aşınma çevre boyunca dolgu malzemesi nin ve elmas parçacıklarının aşınması eşit ve düzenli bir şekilde olmalıdır (Buttner 1974). Kesici bıçağın. çevresi boyunca içinde elmas bulunan dolgunun aşınma oranı elmas parçacıklarının aşınma oranından daha fazla olduğu zaman elmas parçacıklarının dökülmesi nedeniyle-aşınma erken olmaktadır. Buttner (1974), elmas parçacıklarının durumunu bıçağın ömrü boyunca dört aşamada incelemiştir:
1 - Elmas parçacıklarının dolgu maddesi ile kaplı olması,
2 - Dolgu maddesinin aşınması sonucunda elmas parçacıklarının kesilen taş ile temas etmesi,
3 - Kesme işlemi sırasında elmas parçacıklarının aşınması,
4 - Dolgu maddesinin aşınması ve elmas parçacıklarının yerinden koparılması.ile kesme işlemi soket içinde-sonuçlanır.

Granit testeresi ve porcelain testeresi ilk etapta bu sert malzemeleri keser (Agate-akik-Obsidian-Ametist-Jasper -Kalsedon-Quartz-yeşim-Topaz) Dakikada 50 cm ilerleme hızı ile 1 veya 2mt tul sonunda testere tası alttan ve Üst den patlatacak dır,Zira granit testere leri kobalt ve bronz ağırlıklı mesh e sahiptir..bu mesh ise yürümeye ve testerenin kendisini açmasına yeterli değildir. Bundan dolayı agate testeresi obsidian'ı kesmez obsidian testereside agate yi kesmez tabi devir sayısında önemlidir..
3000 devir dakika ile kesim yapmak butün testere gruplarında hayaldir uygun devir, uygun testere ve verimli kesim için evvela tecrübe gereklidir.Tabi bunların dısında betonlaya rak kesmek te bir başka tercih olmuştur.Peki bunun verimlilği nekadardır ve testere gurubu na nasıl zarar verir?Evvela beton kesim yaptığınız suyu çabuk kirletir ve beton partikülleri  kesim yaptığınız materyal le sacın arasına sıkışır sacın yüzeysel olarak dengesiz aşınmasına soket'in doksan derece dik olan taşlanmış boğdun yuvarlaklaşma sına sebep olur,kesim yüzeyinde ve derinliğinde kaymalar meydana gelecek amper çekimi yükselecek tir ilerleme hızıda düşecektir tabii olarak.Beton testereyi açar ancak bu sadece göreceli'dir. En fazla 10 dakika sonra tekrar testere'niz köreltecektir. Bileme tası kullanabilirsiniz ancak bu tercih de geçicidir bu seferde testerenin ömrü çok kısa olacaktır .Elinizde yarı değerli taslar varsa ve kesmek parlatmak istiyorsanız bizimle kontağa geçin size uygun bir testere bizim sayfamızda muhakkak vardır....

QUATRO Teknolojisi Uzun ömür yüksek dayanıklılık kesim sertliğinin denetlenmesi ve hassas kesim demektir. Bilindiği üzere ,Sert tasları kesmek için uygun soket ve ve bağlayıcı kombinasyonuna ihtiyaç vardır. Ancak teknoloji değişirken çıkarılan madenler ve yarı değerli taşlarda Çoğalınmış bilindik testereler burada verimli iş yapamaz hale gelmiştir. Quatro soketler içinde bulundurdukları yüksek teknoloji ürünü grafit ve elmasların özel bir sistem ve seramik bağlayıcı ile harmanlanması ve preslenmesi ile ortaya çıkan bir kesim söketidir. Burada kullanılan materyaller geleneksel soketleri basamadığı işleri çok yüksek verimlilikle başarır ve size zaman +para kazandırır. Quatro soket kullanmak size ne fayda getirir.

 1. Quatro soketleri herşeyi aynı hassasiyetle keser. Seramik, Porselen, Granit, Mermer, Çimstone, Agate, Obsidian, Ametist ve diğer tüm gemstones taşları hassasiyetle keser.
 2. Hızlıdır bilindik tüm segmentlerden daha hızlı ve temiz keser, Tas seçmez, kesim derinliğinde flaş kalınlığına göre derin kesimler yapabilirsiniz.
 3. Körelme yapmaz çünkü bağlayıcı ve içindeki elmas kalitesi çok değişik ve farklıdır.Grafit ve seramik karışımlı bağlayıcıya yüksek teknoloji ürünüdür.
 4. Özellikle soğutma sıvısı gerektiren gemstones kesimlerinde su ile kesim yapar.

Uygun devir ve uygun testere kullanmıyorsunuz, Körelme devir sayısı ile direkt alakalı değildir. Genelde elmas yapısı uygun olmayan durumlarda testere körelir. Buda uygun elmas yapısına sahip testere doğru devir sayısı ile doğru su ile soğutulmalıdır. (8mohs sertliğin de )14 mm kalınlığında granit seramik rahatlıkla Diaserra ile kesilebilir ve bileme ihtiyacı da duymaz. Kesim pürüzsüz ve yanaklarda çıtlak sıfırdır. Kullandığınız testerelerde grafit bağlayıcı olmasına ve sandwich soket kullanmaya çift elmas karışımından faydalanmaya özen gösterin. Testerenin İtalyan Kore Çin veya yerli olmasından evvela kesim kalitesine bakmalısınız..

Testereler yanaşık düzende sıkıştırılarak mozaik kesim yapılmaktadır. Bu kesimin en buyuk handikap ı testerenin söküldüğünde ve tekrar takıldığında gövde iç gerilim'in kaybetmesi ve gövde saçının mukavemet eksikliği sonucu kesilen materyal içinde doğrusal kesim yapamamasıdır. Bu duruma testere dalma yapıyor veya yay kesim yapıyor denilmektedir. Bunun sebeplerin en basta çok fazla ölçü değişikliğidir. Her kesilen ölçünün  mutlaka bir ölçüye ait kovanı ve testere grubu bulunmalıdır.

Bunun dışındaki her çözüm mutlaka surette balans yaptıracaktır testerelere.Diğer bir sebepte küçük flaş kullanılması ve uygun olmayan malzemeden kestamit veya delerin gibi alüminyuma göre daha yumuşak malzemeden bunların ölçü arasında kullanılmasıdır. Hem ucuz hemde kolay elde edildiğinden bu sıkça yapılır Ancak bu testerenin balans yapmasına adeta davetiye çıkarır. Son olarak da 2*2 cm ve ustun deki ölçülerde de-monte kapak kullanılmasıdır. Asıl doğru sistem budur bu sistem testereleri hem soğutma için idealdir. Sıkıştırma düzeneği ayarlarını uygulamak kolaydır. Peki bu sorunları aşmak kolay mıdır. Elbette küçük yatırımlarla bu sorunlar aşılır verimlilik %100 artar.

Kuvars (Si02) ailesinin bir parçası sayılan Kalsedon mikroskobik kuvars kristallerinden oluşmuştur ve 7-7,5 sertlik derecesine, Özgül Ağırlığı : 2,65 sahiptir. Kalsedon gayet sert bir taştır. Yapısal olarak Agate (akik) taşı gibi özellikler gösterse de sertlik ve dayanım bakımından ,daha sert, daha damarsız ve renk olarak da daha düzdür. Agete tası gibi yapağımsı hareler bulunmaz beyazdan başlayıp kahve renğine doğru hareketle nen o yapısı Kalsedon da yoktur,ilk olarak tası keserken ısı değerleri ni gözününde bulun durun, Isınının taş mikro ölçekte çatlar siz kestiğiniz dilim aldığınızı zannedersiniz ancak tasın yüzeyi kılcal çatlaklardan harap olur.

Soğutmayı hallettik ten sonra ki ilk iş kesim yapılacak materyali sabitlemek tir, sonra Diaserra testere tası peyniri kesen bir bıçak gibi rahatlıkla keser. Yüzeyde pürüzsüz bir kesim satıhı oluşur makine devirleri ni burda yazmıyorum çünkü her testere kendi çapında devir sayısına ihtiyaç duyar, Kalsedon diğer biline tüm taslardan daha zor bir kesim sertliğine sahiptir,Dip not olarak eklemek gerekirse bıçağınızın ömrü Quartz veya Agate ye göre daha düşük olacaktır. Devamlı sorulan bir soru da Diaserra ne kadar ürün keser buna şöyle cevap vermek daha uygundur.

Tüm tasların sertliği ve kalınlığı aynı olursa her parametre düzgün çalışırsa Diaserra yaklaşık 300 mm bir testere 4.5m'2 kesim yapar bu şartlara ve tasa göre sapma'lar yapabilir,soğutma suyu olarak yağ veya mazot suz kesim yapılabilir ancak burda kesim derinliği 4cm geçmemelidir. Bunu gecen durumlarda soğutma sıvısı ve kapalı sistemle kesim daha verimli olur.450 lik bir testere için uygun devir motora takılacak invertör sayesinde yakalana bilir ancak 1500 devir in üstüne çıkmayın.

Taş : Jasper, Sertlik Derecesi : 6,5 – 7,0 Kimyasal Yapısı : SiO2, Özgül Ağırlığı : 2,58 – 2,91 bu tasın kesiminde ki en buyuk sorun testerenin çabuk körelmesidir, elde ettiğimiz en buyuk tecrübe tasın demir oranının yüksek olması ve bundan dolayıda testerenin çabuk körelmesidir.
Diaserra Jasper testeresiyle yapılan kesimlerde bu soru asgariye indirgenmiş 30 cm den başlayarak 75 cm yüksekliğindeki taşlar ST' de sabitlenip rahatlıkla kesilebilmiştir. Ancak devir sayısında artım söz konusudur yani ilerleme hızında artırılmıştır. Bu sebebe testere yüksek devirde ilerleme hızı artırılarak kesim satıhı düzün olmuş ve çıkan malzeme kalınlığı da birbirine eşdeğer olmuştur. Malzeme sapma eğrisi %1.ile sabit kalmıştır. Ancak jasper silim hattında da çok sorunlu bir tas dır, özellikle kullanılan elmasların tane boyutu büyük olmayıp daha küçük olmalıdır. Buyuk taneli elmas silim hattında tasın mukavemetine karsı koyamayacak ve çabuk dökülecektir, söketin 4 değişik elmas tane boyutun dan imal edilmesi zorunludur..

Obsidyen taşı yanardağ orijinlidir. Volkanik magma tabakasının yeryüzüne çıkarak hızlı bir şekilde katılaşması sonucu oluşur.Kimyasal formülü SiO2 olmakla birlikte bünyesinde H2O (SU) ve Fe minerali de bulunmaktadır. Obsidian, Volkan Camı, Kara kadife Sertliği : 5 - 5,5..Özgül Ağırlığı : 2,6..Kimyasal Grubu : Mineral Benzerleri..
Yapısal Görünümü : Yarı Saydam..Parlaklığı : Camsı..Kimyasal Formülü : SO2+H2O+Fe2O3 Bu taşın kesiminde en önemli husus ısı değeridir. Isı değerleri yükselince,taş içinde mikro çatlaklar oluşur,granit testeresi ile kesim sırasında soket in bağlayıcısı, elmasın taşı kesmesi ne mani olur,zira bağlayıcı sürtünerek aşınmaz, aşınma katsayısı düşüktür.
Porselen testereler ide aynı direnci gösterir tüm dünyada obsidiyen, soğutma sıvısı ile kesilir. Burda kapalı sistemler kullanılarak taşlar, mengeneye sıkıştırılarak ,tek seferde dilimlenerek kesilir,bu kesim şekli ile üretim düşüktür,takı sektöründe kullanılan taslar bu sekil de kesilir. DiaSerra burda diğer teste relerden farklı kesim yapar sudan başka birşeye ihtiyaç duymaz.devir sayısı motor ve gücü,önemli bir eş değerdir. Soğutma sıvısı olmadan yaklaşık dakikada 2,5 m/s hızla kesim yapar.

Öncelik 7-7.5 sertliğinde homojen bir yapıya sahip bu taşın kesimin de normal şartlardaki kesim durumlarından faydalanmak standart testerelerle maalesef imkansızdır. Granit testerelerin de ki kobalt bağlayıcı yani matris bu tasın sürtünme katsayısıyla doğru orantıda aşınma dığından dolayı ilk etapta küçük parçalar kesilebilme de çok kısa zamanda körelme dediğimiz olay meydana gelecektir. Kısaca körelme martrisin doğru aşınma katsayısı ile aşınmamamsı sonucu elmas söketlerde aşırı sürtünmeden dolayı aşırı ısınma ve kesim esnasında kalsedon türevi taşlarda ısı yükselmesi sonucu mikro çatlaklar oluşmasına sebep olur. Söketiniz yani testere ucundaki elmas kesici bölüm deki mikro ölçekte elmaslarınızın kısa sürede matristen koparak yada kırılarak dökülmeler oluşması sonucunda.matris direkt olarak materyale surtunur bu surtunme esnasında oluşacak problemleri aşağıda size ayrıntılı şekilde anlatalım:

1)Isı yükselmesi ve suyun soğutma işini yerine getirememesi
2)Matrisin sürtünmeden dolayı aşırı ısınması sök etin lehimlerinden kopması
3)Kesilen materyalde mikro çatlakların makro çatlak boyutuna gelmesi ve kesim esnasında materyalim koparak ufalanması
4)Motor ve kayış kasnak sisteminde aşırı yük oluşması iç bilyeler de dağılma kayış kasnakta patinaj sonucu kayışların kopması veya motorun yanması
5)Kesilen materyalde doğrusal bir kesim den ziyade başlangıcından nokta ile bitim noktası arasında sapmalar (0.7mmile baslayıp1cm veya daha kalın taş çıkması)
6)Testerelerde kenar acılarının kaybolması sürtünmeden dolayı yuvarlaklaşma ve kesim yaparken kaymalar sonucu amper çekiminin 5 kata kadar cok atması
7)Yüksek ses ve testerenin materyal içinde boğulması sonucu materyalin içinde sıkışması ve eğilmeler balans kaybı sonucu yalpa yapması.

ÇÖZÜMLER:
1)Soğutma sıvısı kullanın mazot yada özel kesim sıvısı (bor yagından uzak durun)
2)Uygun soket kullanın soketler çift elmas KUM boyutlarında olmalıdır sandviç soket kullanın
3)Soğutma suyu ve uygun soket olursa bu oluşmaz kapalı sistem kesim uygundur
4)Kapalı sistem kesim yaparken mutlaka tası sabitleyin mengene ile sıkıştırın dünya yarıdegerlitaş sektörü de böyle çalışmaktadır.
5)Unutmamalıdır ki tas kesim işinde özellikle kalsedon agat gibi tasların kesiminde uygun şartları oluşturamazsanız dünyanın en iyi testeresi veya ustasında olsa siz başarılı bir kesim yapmazsınız uygun ekipman ŞART-GEREKLİ-ELZEMDİR..

Ametist taşının özellikleriyle Diğer İsimleri : Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı Sertliği : 7 Özgül Ağırlığı : 2,65 Kimyasal Grubu : Oxides Yapısal Görünümü : Saydam Parlaklığı : Camsı Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Li, Na Ametist ülkemizde çok nadir olarak kesim ve plakaya uygun materyal verir. Quartz tanecikleri birbirinden ayrı olduğundan üzüm salkımı gibi bağımsız parçalardan oluşur ve bu parçalar kesim esnasında birbirinden koparak ayrılır.Bundan dolayı kesilecek materyalin kesime uygun olduğunu gözlemleyin.Materyali sabitleyin mengene veya kalıplayarak. Mümkünse soğutma sıvısı ve ya mazot kullanın ki bu testere ömrünü artıracak tır. Su ile kesim yapılacaksa  materyalin testere dişlerine olan yakın bölümüne yüksek basıncı bir su takviyesi yapın (3bar) gibi testerenin dişlerini aralıklı olarak seçin sürtünmeyi azaltın. Kesim hızını düşük tutun Materyalin suyun içinde bile olsa kesim esnasında ısınacagını unutmayın.Aralıklı olarak ince taslama tasları ile bileme yapın(120-180 kum) bu işlem bağlayıcının kolay aşınmasını ,yeni elmas çıkmasını ve kesim hızının artmasına yardımcı olur Q450 mm üzerinde testere kullanacak sanız mutlaka devir sayısını düşük tutun. Q450 için 1500 devir yeterli olacaktır ancak en iyi sonuç motor invertörüilel sağlanır. Makin anınız da invertör varsa 1500/dakika den başlayarak devri artırın veya düşürün.Unutmamalıdır ki her testere kendi muhtevi yasındaki özellikler dolayısı ile devir sayıların da değişim ler gösterir.Serbest şekilde taşı bağlamadan kesmeye çalışmayın tehlike arz eder..Diaserra ile çalışan testerenin çalışma esnasında ki verilerinden faydalanarak hazırlanmıştır

Bilindiği gibi, testere devir ve ilerleme hızı segment içinde ki matrisin çözülmesi ve elmasın kesim yapılacak yüzeye temasi ile kesim işlemi oluşur, Bu kesim işlemi verimli olabilmesi için matrisin aşınmasının düzenli olması şartı vardır, bunun tersi durumlarda maalesef testere körelme durumuna girer ve kesim yapmaz, işte burada testere nin motor devri ve kendi çalışma devri arasında doğrusal ters bir ilişki oluşturur. En verimli kesim devir sayısının doğru uygulanması ile olur aşağıda devir sayıları inç olarak verilmiştir.
Madem testere satıyoruz devir sayılarını da yazalım bilmeyen ler ogrensin bilenlerde checking etsin gemstones testeresi devir sayıları:
4" 4,000 16" 1000 Rpm 5"
3,438 18" 1,000 Rpm 6"
2,675. 20" 900. Rpm 8"
2,000 22" 825. Rpm 10"
1,600. 24" 700. Rpm 12"
1,325. 30" 550. Rpm 14"
1,140. 36" 500. Rpm
TOP
köpek yağmurluk
köpek tasması
köpek kıyafetleri
porselen tezgah
dekton
ikinci el saat
rid depo
istanbul masaj istanbul masaj anadolu yakası masaj anadolu yakası masaj ümraniye masaj ümraniye masaj çekmeköy masaj çekmeköy masaj üsküdar masaj üsküdar masaj ataşehir masaj ataşehir masaj beykoz masaj beykoz masaj sancaktepe masaj sancaktepe masaj sultanbeyli masaj sultanbeyli masaj şile masaj şile masaj kadıköy masaj kadıköy masaj maltepe masaj maltepe masaj kartal masaj kartal masaj pendik masaj pendik masaj tuzla masaj tuzla masaj avrupa yakası masaj avrupa yakası masaj şişli masaj şişli masaj beşiktaş masaj beşiktaş masaj